About me

Min fösta resa utomlands gjorde jag redan som ett åring, då jag följde med min pappa och faster till Stockholm på 60 talet. Min pappa drömde om ett annat liv än det han hade hemma i Grekland och åkte tidigt till Tyskland för att arbeta. Så småningom blev det Sverige och Stockholm. Sen min första resa med tåg till Stockholm blev det många resor och vistelser i Grekland under min uppväxt. När jag gick på gymnasiet på Södra Latin drömde jag om att resa till andra länder. Men på senare år drömmer jag om vilka nya platser i Grekland jag inte varit på. Min första systemkamera var en Pentax som jag köpte när jag gick på gymnasiet. På den tiden framkallade vi bilderna i mörkrummet i skolan eller beställde pappers kopiorna i fotobutiken. På senare tid har har intresset återuppstått och jag har gått kurser för att lära mig hantera min Canon. 
Min reseblogg är en plats med inspiration för dig som varit i Grekland eller ska till Grekland för första gången. Bloggen startades 2018 och här hittar du mina bilder när jag reser på kända och mindre kända platser. Restips och berättelser blandade med foton på det som jag tycker är vackert i Grekland.

My first trip abroad I already did one year old, when I accompanied my father and aunt to Stockholm in the 60’s. My dad dreamed of a different life than he had at home in Greece and went early to Germany to work. Eventually it became Sweden and Stockholm. Since my first trip by train to Stockholm, there were many trips and stays in Greece during my childhood. When I went to high school at Södra Latin, I dreamed of traveling to other countries. But in recent years, I dream of what new places in Greece I have not been on. My first camera was a Pentax which I bought when I went to high school. At that time, we developed the pictures in the darkroom in school or ordered the paper copies in the photo store. Lately, I have been interested again and I have attended courses to learn how to handle my Canon.
My travel blog is a place for inspiration for those who have been to Greece or going to Greece for the first time. The blog was started in 2018 and here you will find my pictures when I travel around in famous and lesser known places. Travel tips and stories mixed with photos of what I think is beautiful in Greece.

Nominations & Guest post